Profil
Nye regler i 2013
Priser og anerkendelser
Bevis for genanvendelse
Sådan fungerer systemet
Produktionssteder og indsamling
Gipsaffald der kan genanvendes
Miljøpolitik
Prisliste
Bestil tømning
Kontakt
Video
Pressemeddelelse
Nyheder og nyhedsbrev
Mere information
 

Profil

En ægte grøn tjeneste

Det eneste dokumenterede og komplette gipsaffalds genanvendelsessystem i Danmark
Gips Recycling lancerede som de første i Europa et komplet og patenteret system til genanvendelse af gipsaffald i Danmark i 2001. Et prisvindende system som vi siden har bredt ud til flere lande i Europa, USA og Japan, og som har opnået international anerkendelse.
Vores genanvendelsessystem sikrer, at gipsaffald ikke behøver at blive deponeret, men i stedet konverteres til en værdifuld råvare, der kan erstatte jomfruelig gips, som gipsfabrikkerne ellers skulle bruge til produktion af nye gipsplader.

Bevis for at det virker – ingen tomme løfter

De to danske gipsfabrikker Knauf Danogips A/S og Gyproc A/S (Saint Gobain) har anvendt den recycling gips, som vi producerer ud fra gipsaffaldet i mere end 10 år, og de danske gipsfabrikker er førende i verden med hensyn til at erstatte jomfruelig gips med recycling gips.
På grund af den høje kvalitet af den recycling gips, som vi producerer, kan fabrikkerne erstatte mere end 25% af deres råvareforbrug med vores produkt, og de markedsfører og bekræfter gerne, at de samarbejder med os.
Se f.eks. Gyprocs brochure herom her

Mange steder i affalds- og genanvendelsesbranchen påstås der, at der foregår en genanvendelse af affaldet, mens det i realiteten behandles på en helt anden måde. For at fjerne enhver tvivl om, om vore system virker som lovet, udsteder vi som den eneste aktør i Danmark bevis for den genanvendelse af gipsaffaldet, som vi faktuelt gennemfører. Vi udsteder såvel halvårlige som årlige revisorkontrollerede beviser på vores genanvendelse, som sammen med gipsfabrikkernes bekræftelse på vores samarbejde er vores kunder garanti for, at alt går rigtigt for sig.
Vi finder det påfaldende, at ingen andre aktører der påstår, at de genanvender gipsaffald på det danske marked, er villige til at give deres kunder den samme sikkerhed for, at de behandler affaldet som lovet og aftalt.
Se eksempel på vores dokumentation her
 

 Nye regler i 2013:

Kompostering og eksport
til udlandet forbydes.

Læs mere her